Media

Media Independent është një media e pamvarur në gjuhën shqipe e cila vepron në Francë, ky web është i publikuar njëkohësisht i rreshtuar me web-et dhe mediat e tjera franceze në librin e gazetarëve profesionist CPL për vitin 2020.

http://www.media-independent.fr

Fjalë të urta

« Miku nuk vjen për thelë e lëng, po për fjalë e për kuvënd »

Shqiptare

« Nuk duhet ngatërruar shpejtësia me nxitimin »

Franceze

« Një mace ka shtatë jetë, por gruaja ka shtatë jetë macesh »

Angleze


Let’s build something together.