DIALOGU NË BRUKSEL: MARRVESHJA E LËVIZJES NDËRMJET KOSOVËS DHE SERBISË

Nga: ALMA LAMA
Për të gjithë ata që nuk janë të informuar, kjo është marrëveshja përsa i përket lirisë së lëvizjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, arritur në dialogun e ndërmjetësuar nga Brukseli. Kjo marreveshje është një kompromis që mohon shtetësinë e Kosovës, por është pranuar në mënyrë që mundësojë lirinë e lëvizjes.
Pyetja që kam shtruar unë në analizën time është se a do pranonte Serbia që të hiqtë letrat hyrese-dalëse për qytetarët e Kosovës nëpërmjet të ashtuquajturit “minishengen”?!
Konkluzionet përfundimtare operative, grupi implementues për lirinë e lëvizjes

 1. Konkluzionet operative të dialogut për lirinë e lëvizjes të datës 2 korrik 2011 janë zbatuar në tërësi më 29 nëntor 2011;
 2. Qytetarët e Kosovës që udhëtojnë në ose nëpër Serbi do të pajisen me dokument hyrje/dalje;
 3. Qytetarët e Serbisë që udhëtojnë në ose nëpër Kosovë do të pajisen me dokument hyrje/dalje;
 4. Dokumenti përfundimtar hyrje/dalje i secilës palë është i bashkëngjitur me këto konkluzione;
 5. Pas kërkesës për konfirmim të identitetit, LNJ tregohet bashkë me këtë dokument hyrje/dalje;
 6. Dokumenti hyrje/dalje quhet dokument hyrje/dalje. Gjuha në dokument hyrje/dalje do të jetë vetëm gjuhë procedurale: “dokumenti hyrje/dalje nuk bën të humbet dhe në rast të humbjes, personi gjegjës duhet t’i drejtohet stacionit më të afërt të policisë për tu pajisur me vërtetim që ai/ajo ka humbur dokumentin hyrje/dalje etj”;
 7. Dokumenti hyrje/dalje nuk do të përmbaj fotografi;
 8. Të miturit që udhëtojnë me certifikatë lindjeje do të pajisen me dokument të veçantë hyrje/dalje dhe duhet të sjellin një fotografi me vete për të siguruar sistemin nga trafikimi i fëmijëve;
 9. Në fillim do të jenë të hapura dy vendkalime, një mes Serbisë dhe Hungarisë (Horgosh) dhe një mes Serbisë dhe Kroacisë (Batrovci) për hyrje/dalje nga Serbia. Gradualisht, më vonë do të hapën të gjitha vendkalimet e tjera.
 10. Në fillim do të hapen portat 1, 3 dhe 5. Gradualisht, më vonë do të hapën të gjitha vendkalimet e tjera.
 11. Duke marrë parasysh konkluzionet për MIK, palët janë pajtuar që të shikojnë periudhën tranzicionale për zbatimin e pikës 7 për tabelat e regjistrimit në konkluzionet operative për lirinë e lëvizjes në dritën e situatës në terren;
 12. Automjetet me tabela regjistrimi KS do të mund të udhëtojnë në/nëpër Serbi;
 13. Secila palë do të vendosë skemë të sigurimit në kufi/në vijë administrative. Çmimi i sigurimit do të jetë në pajtim me çmimorën e sigurimit të aplikueshëm në kufi/në vijë, i cili aktualisht si kohë më të shkurtë parasheh periudhën njëmuajshe në palën e Beogradit. Pala e Beogradit do të bëjë çdo përpjekje për të vendosur polica më të lira sigurimi për periudha më të shkurta brenda javësh;
 14. Njëkohësisht, palët, nën kujdesin e BE/Këshillit të Byrove, do të vazhdojnë të punojnë në gjetjen e aranzhimeve komerciale për mbulimin e ndërsjellë të sigurimit të automjeteve saqë të gjitha automjetet të jenë të mbuluara në dy anët e kufirit/të vijës administrative sa më shpejtë të jetë e mundur;
 15. Tabelat e regjistrimit të automjeteve me RKS do të zëvendësohen me tabela të regjistrimit të përkohshëm të automjeteve në palën e Serbisë. Sa më shpejtë të jetë e mundur operacionalisht, do të zbatohet një taksë e zbritur për tabela të regjistrimit të përkohshëm të automjeteve. Pala e Kosovës do të zbatoj të njëjtën taksë;
 16. Pala e Kosovës rezervon të drejtën që, pas konsultimeve me BE-në, gjithashtu të zbatojë regjimin e tabelave të regjistrimit të përkohshëm të automjeteve;
 17. Në fillim, do të përdoren tabela të regjistrimit të përkohshëm të automjeteve ashtu siç janë;
 18. Beogradi dhe Prishtina janë zotuar të punojnë për aplikimin e tabelave “neutrale” të regjistrimit të përkohshëm të automjeteve sa më shpejtë që të jetë operacionalisht e realizueshme.

MEDIA INDEPENDENT

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s